Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Biyoteknolojinin esaslarını anlayabilmeli ve uygulayabilmeli
2. Temel ve uygulamalı bilimler arasında ilişki kurabilmeli
3. Biyoteknoloji alanında Ülke ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge yapabilmeli
4. Biyoteknoloji biliminde problemleri görebilmeli ve çözüm yollarını araştırmalı
5. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilmeli

Genel Yetkinlikler

1. Biyoloji, kimya gibi ilgili diğer temel ve uygulamalı bilimlere ait bilgilere sahip olma
2. Alanıyla ilgili bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olma ve kullanma
3. Araştırma grubu oluşturma ve çalışma becerisi
4. Biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilme
5. Ortaya çıkan bilgiyi üretime dönüştürebilme

Son Güncelleme Tarihi:01.08.2020