Program Çıktıları

1. Biyoteknoloji kapsamındaki temel ve uygulamalı alan bilgisine sahiptir.
2. Biyoteknoloji alanındaki bilgiye ulaşma yollarını bilir ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
3. Bilimsel verileri organize edip, sunabilir.
4. Temel bilimlerin disiplinlerarası uygulamalarını gerçekleştirebilir.
5. Bilimsel etik kurallarını bilir ve uygular.
6. Biyoteknoloji ile ilgili alanlarda problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahiptir.
7. Biyoteknoloji alanında bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilir.
8. Biyoteknoloji kapsamındaki birçok cihaz, kit ve yazılımları kullanabilir.


Son Güncelleme Tarihi:05.08.2020