Projeler
 

Bölümümüzde 2 TÜBİTAK ve 4 BAGEP projesi yürütülmektedir ve toplam bütçesi yaklaşık olarak 427.000 TL civarındadır.


Akkaya Baraj Gölü Çamurunun Mikrobiyal Yakıt Pilinde Elektrik Aktivitesinin Belirlenmesi,  Yrd. Doç. Dr. Tuba Artan Onat (15.000 TL) (BAGEP)


Adıyaman, Malatya Ve Şanlıurfa İlleri Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi. Prof. Dr. Gazi GÖRÜR (280.318,00 TL) (TÜBİTAK)


Briyofit Ekstraktlarının Triticum aestivum L. ve Helianthus annuus L. Kültür Bitkileri ile Yaygın Yabancı Otlardan Avena sterilis L. ve Sinapis arvensis L. Türlerinin Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Morfolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması, Yrd. Doç. Dr.   Bengü Türkyılmaz Ünal (94.410, 00 TL) (TÜBİTAK)


Karayosunu Ekstraktlarının Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Uyarıcı veya İnhibe Edici Etkilerinin Araştırılması, Yrd. Doç. Dr.  Bengü Türkyılmaz Ünal) (13.927, 08 TL) (BAGEP)


İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında NOD2/CARD15 Gen Polimorfizmleri, Doç Dr. Songül Budak Diler, (15.000 TL) (BAGEP)


Üç Serçe Türünde (Passeriformes: Passer) Mitokondrial DNA Sitokrom b Bölgesi Varyasyonlarının Araştırılması, Yrd. Doç. Dr. Fulya Saygılı Yiğit (9000 TL) (BAGEP)

Ankara İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat İzleme İşi- Araştırmacı Saygılı Yiğit F. (Şubat- Aralık 2017).

İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Mahallesi Mordoğan Rüzgâr Enerji Santrali Projesi Kuş İzleme İşi- Araştırmacı, Saygılı Yiğit F. (Ocak- Aralık 2017).

Aydın İli, Didim İlçesi ve Muğla İli, Milas İlçesi, Akbük-II Rüzgâr Enerji Santrali Projesi, Kuş İzleme İşi- Araştırmacı, Saygılı Yiğit F. (Ocak- Aralık 2017).
 

Son Güncelleme Tarihi:26.02.2018