Genel Bilgi

Biyoteknoloji programının disiplinler arası olması, temel bilimler ve yeniliklere dayalı araştırma ve uygulama merkezli olması, mezunlar için sanayinin değişik alanlarında kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Biyoteknoloji Bölümü temel biyolojik bilimlerdeki yeni gelişmeler ve ihtiyaçlara göre Dünya’da biyoteknoloji alanında eğitim veren kuruluşların programları da dikkate alınarak hazırlanmış olan müfredatı, uygulamaya ağırlık verecek olan bir eğitim hedeflenmiş olması nedeniyle akademik hayata ve Biyoteknoloji ile ilgili tüm alanlara önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun yanında sağlıktan tarıma, çevre korumaya, gıda üretiminden enerji üretimine kadar biyoteknolojik araştırma geliştirmenin yer aldığı kamu kurumları ve özel sektöre, son gelişmelere ve bilgiye haiz insan kaynakları yetiştirilecektir.

Son Güncelleme Tarihi:05.08.2020