Hedefleri

1. Öğrenciye biyoteknolojiyle ilgili temel bilgilerin verilmesi ve analitik düşünme yeteneğini kazandırma
2. Biyoteknoloji alanıyla ilgili cihaz ve program donanımını kullanabilme
3. Bilimsel araştırma organize edebilme ve yürütebilme
4. Girişimci ve yenilikçi düşünebilme becerisi kazandırma
5. Bilimsel düşünme ve etik değerlere bağlılık kazandırma
6. Bağımsız ve birlikte çalışma becerisini kazandırma


Son Güncelleme Tarihi:05.08.2020