GZFT Analizi

Planlanan programın iç ve dış değerlendirmelerle ilgili olarak biyolojik bilimler çağında bulunduğumuz bu dönemde müfredatının uluslararası üniversitelerle büyük uyumluluk göstermesi, akademik ve teknolojik yenilikler ortaya koyma potansiyeli, uygulamaya yönelik aktivitelerin fazlalığı ve istihdam imkânlarının çeşitliliği en önemli güçlü yönler olarak değerlendirilebilir. Programın başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için hâlihazırda var olan akademik ve fiziki altyapının çeşitlilik ve kalite açısından ulaştığı düzeyde güçlü yönlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Programın zayıf olarak değerlendirilebilecek yönü ise ilk aşamada tanınırlığının ülkemiz açısından düşük olması düşünülebilir ancak bu durum kısa sürede ortadan kaldırılabilecektir.


Son Güncelleme Tarihi:05.08.2020