Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
 1. Jeolojik araç ve gereçleri kullanabilme yeteneği olmalı,
 2. Jeolojik harita ve kesit çizebilmeli, bunlar üzerinde tektonik ve stratigrafik unsurları gösterebilmeli, 
 3. Farklı türdeki mineral, kayaç ve madenleri tanıyabilmeli, 
 4. İnce ve parlak kesit yaparak, mineral ve kayaçları mikroskop yardımıyla tayin edebilmeli, 
 5. Madenlerin ekonomik olup olmadıklarına karar verebilmeli ve maden arazilerinin ruhsatlandırılmasını bilmeli, 
 6. Su, maden, zemin vb. türdeki sondajlara nezaret edebilmeli, gerekli ruhsat, kesit ve logları hazırlayabilmeli, 
 7. Çevre sağlığını olumsuz etkileyen mineral ve elementleri tanıyabilmeli, 
 8. Mühendislik jeolojisi ve jeoteknik konularında yetkinlik kazanmalı, 
 9. Diğer mühendislik alanlarıyla ilişki kurarak ortak projeler geliştirebilmelidir. 
Genel Yetkinlikler
 1. Mesleğe ilişkin temel bilgi,
 2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi 
 3. Disiplinlerarası takımlarla çalışma becerisi 
 4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği 
 5. Çözüm yollarını uygulama becerisi
Son Güncelleme Tarihi:15.12.2015