Eğitim Amaçları
Yerin Güneş sistemi içindeki durumunu, yerkürenin fiziksel özelliği ve kimyasal bileşimini, iç ve dış kuvvetler etkisiyle uğradığı değişiklikleri incelemeyi,
Canlıların ortaya çıkışlarından günümüze kadar geçmiş olduğu evrimi incelemeyi,
Yeryuvarını oluşturan malzemeyi, bunların kimyasını, yerin tarihini, yerkabuğundaki su ve maden yataklarını, enerji kaynaklarını araştırmayı,
Jeoloji mühendisliği ile ilgili sorunların çözümünü öğrenmeyi,
Çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişiliklere sahip olmalarını,
Diğer bilimler gibi görünen ve görünmeyen yönleriyle dünyayı insanlar için yaşanabilir kılmayı, 
Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, araştırmacı ruhları gelişmiş, ekip çalışmalarına yatkın mühendisler olmalarını hedefler.