Genel Bilgi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında örgün öğretime, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2002-2003 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren ikinci öğretime ara verilmiş ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında tekrar öğrenci alınarak ikinci öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde lisans eğitiminin haricinde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 2 Profesör, 3 Doçent, 9 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Mineraloji-Petrografi ve Maden Yatakları-Jeokimya olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından TÜBİTAK, KOSGEB destekli projeler yürütülmektedir. Lisans veya yüksek lisans öğrencileri bu projelerde bursiyer olarak görev alabilmektedir.

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Fizik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında jeoloji mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta zorunlu meslek derslerinin yanında seçmeli dersler alırlar. İkinci ve üçüncü sınıflarda Jeoloji Mühendisi adayları olarak deneyim kazanacakları stajlarını yaparlar. Üçüncü sınıfta jeoloji mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Jeoloji Mühendisi unvanıyla mezun olurlar.

2005–2006 eğitim-öğretim yılı başında tam donanımlı modern binasına taşınan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, derslikleri ve laboratuvarları ile öğrencilerini mesleki bilgilerle donatılmış Jeoloji Mühendisleri olarak yetiştirmektedir.
Son Güncelleme Tarihi:06.09.2017