Program Çıktıları

  1. Matematik, fen ve yerbilimleri ile ilgili temel ve mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine ulaşmak ve bu bilgileri mühendislik problemlerini çözmede uygulayabilme becerisini kazanmak
  2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisini yakalamak, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek
  3. Yerbilimleri ve mühendislik uygulamaları için geliştirilen modern cihazları veya ürünleri belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve kullanma becerisi kazanmak
  4. Yerbilimleri ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak
  5. Yerbilimleri ve mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
  6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak
  7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
  8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak
  10. Proje yönetimi ile risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık yaratmak
Son Güncelleme Tarihi:15.12.2015