GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Eğitim-Öğretim amaçlı derslik imkanlarının yeni modern ve yeterli düzeyde olması,
 2. Farklı üniversitelerden gelen öğretim elemanı kadrosunun bulunması
 3. Öğretim elemanlarının genç olması
 4. Niğde ve çevresinin doğal yapısı, yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarınca zengin olması
 5. Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 6. Erasmus ve farabi programları aracılığıyla öğrenci değişiminin yapılıyor olması
 7. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminin olması
 8. Bölümümüz akademik personelinin yayın sayısının her geçen gün artması

Zayıf Yanlar

 1. Laboratuvar ve araştırma amaçlı alt yapının henüz yeterli düzeyde olmaması
 2. Uygulamaya ve alt yapıya yönelik büyük bütçeli proje sayısının azlığı
 3. Takım çalışması sonucunda yapılan yayınların yeterli sayıda olmaması
 4. Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının az olması
 5. Mezun öğrencilerin kolay iş bulamamaları
 6. Şehrin üniversite açısından sosyo ekonomik bakımından yeterli düzeyde olmaması,

Fırsatlar

 1. Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyesinin mevcut olması
 2. Bölüm içerisinde huzur ortamının sağlanmış olması
 3. Yurt ici ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite olması
 4. Bölüm öğretim elemanlarının genç ve araştırıcı özelliklere sahip olmaları

Tehditler

 1. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
 2. Bölüme Erasmus programı aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi
 3. Bölüm öğretim elemanlarının üzerindeki ders yüklerinin az olması
 4. Türkiye genelinde ihtiyaç duyulandan fazla jeoloji mühendisliği bölümlerinin açılmış olması ve öğrenci kontenjanlarının sürekli artırılması,
Son Güncelleme Tarihi:15.12.2015