Projeler

#

Proje Türü

Proje Adı

Öğretim Elemanı

 Bütçesi

 1

 BAP

 Orta Toroslardaki Zn-Pb Yatakları Üzerinde Gelişen Demir Şapkaların (Gossan) Mineralojisi, Jeokimyası

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman LERMİ

 

 2

 BAP

 Tarihi Sızma-Lâdik (Konya) Hg Madeni ve Bölgedeki Atıkların Çevreye Etkisinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman LERMİ 

 

 3

 BAP

Tepeköy ( Niğde-Orta Anadolu) Volkanitlerinde Gözlenen Hidrotermal Alterasyonun Mineralojisi, Jeokimyası ve Ekonomik Potansiyelinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi  Abdurrahman LERMİ  

 

 4

 BAP

 Toros Kuşağında Karbonat Yan Kayaçlı Zn-Pb Yataklarında Gözlenen Oksitli Zonların Mineralojisi, Oluşum Koşulları ve Ekonomik Potansiyelinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman LERMİ  

 

 5

 BAP

Gümüşköy (Ulukışla-Niğde) Cüruflarının Asit Maden Drenajı Oluşturma Potansiyelinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman LERMİ  

 

 Uluslararası

Sedimentological, geochemical and magnetic susceptibility properties of permafrost and soil deposits in the King George Island (West Antarctica): Paleoenvironmental implications

 Doç. Dr. Alper GÜRBÜZ

 


Son Güncelleme Tarihi:11.08.2020