Akademisyenlerimize ARDEB Proje Desteği

“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Bu kapsamda Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tülay Ezer “Bolkar Dağları Briyofit Florası” adlı proje çalışmasıyla ve Prof. Dr. Bora Timurkutluk da “Özgün Mikrotüp Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi” adlı çalışmasıyla destek almaya hak kazanırken Doç. Dr. Ahmet Latif Tek’in “Baklagillerde Endojen Pararetrovirüs (EPRV) DNA Dizilerinin Biyoinformatik, Moleküler ve Sitogenetik Analizi” adlı projesi için bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapabilmesine karar verildi.
Desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında panel puanı, proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı, TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış, yeşil mutabakata uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler ve Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak gibi kriterler de değerlendirildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar ile ARDEB proje desteği almaya hak kazanan ve projesi için bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapabilmesine karar verilen akademisyenlerimizi tebrik ederek Üniversite yönetimi olarak bilimsel çalışmalara her zaman desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.