Fotovoltaik Teknolojileri Yaz Okulu Başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Üniversitemiz ortaklığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun işbirliğinde, Enerji Teknolojileri Yaz Okulu Fotovoltaik Teknolojileri Programının açılışı üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program açılışında, Niğde Vali Vekili Cemil Kılınç, Rektör Vekili Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje Geliştirme ve Takip Daire Başkanı Mustafa Çalışkan ve program katılımcıları ile davetliler yer aldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik: Silisyum Tabanlı Güneş Hücrelerini Endüstriyel Boyutta Üretebilen Tek Araştırma Merkezine Sahibiz

Programın açılış konuşmasında, Rektör Vekili Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojisinin, araştırmacıların üzerinde çalışması gereken çok değerli bir alan olduğunu ifade ederek, “2019-2023 dönemi için hazırladığımız stratejik planımızda Enerji, Nanoteknoloji ve Gıda-Tarım öncelikli alanlarımız olarak öne çıkmıştır” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, konuşmasının devamında, Üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısı ile beşeri sermaye birikiminin, enerji çalışmalarına göre oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Rektör Vekili Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, “Günes¸ enerjisini elektrik enerjisine dönüs¸türmede en yeni teknolojilerden biri olan  silisyum (Si) heteroeklem güneş hücrelerini endüstriyel boyutta üretebilen ve bu teknolojiyi  yerli ve milli olarak gelis¸tiren tek araştırma merkezi, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik konuşmasını, Yaz Okuluna destek veren Türkiye Bilimler Akademisine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, UNESCO Türkiye Milli Komitesine, Enerji Yaz okulunda ders verecek olan akademisyenlere ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: Türkiye’nin Öncelikli Alanlarının Belirlenmesi ve Desteklenmesi Gerekli

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise konuşmasına, Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir’in ismini taşıyan bir üniversitede olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek başladı.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin öncelikli alanlarının neler olduğunun sağlıklı bir politika geliştirilerek belirlenmesi ve hangi alanda kimin daha iyi olduğununun ve nerede olduğunun tespitinin yapılarak, bunların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkemizde üniversite sayısının arttığını söyleyerek belirli alanlarda ihtisaslaşmanın belirlendiği üniversiteler ile önemli adımlar atıldığını ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de enerji alanında ihtisaslaşmış bir üniversite. Biz de Türkiye Bilimler Akamdemisi olarak bu yapıyı destekliyoruz” dedi.

Laboratuvarların çalışılabilirliğinin ve devamlılığının önemli olduğu aktaran Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Devletimiz imkanlarını kullanarak bir çok laboratuvarı bilim adamlarımızın hizmetine açıyor. Laboratuvarlardaki başarıyı artırabilmek ve amaca ulaşmasını sağlayabilmek adına ortak çalışmaların yapılması önemli. Sanayi ve Üniversite işbirliği bu bağlamda oldukça değerli” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker ayrıca çalışmayan laboratuvarların kimseye faydasının olmadığını belirterek, laboratuvarlardaki çalışmaların ülkeye çağ atlatacak düzeyde olduğunu da açıkladı.

Konuşmasının son kısmında, “Enerji hammaddesine sahip olmak tek başına birşey ifade etmiyor” diyen Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu hammaddenin ülke menfaatleri kapsamında işlenmesi ve pazarlanmasının da çok önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Niğde Vali Vekili Cemil Kılınç: Niğde, Güneş Enerjisi Sağlama Açısından Çok Verimli Bir Coğrafyada Yer Alıyor

Programdaki açılış konuşmalarından sonuncusunu gerçekleştiren Niğde Vali Vekili Cemil Kılınç, konuşmasına insanlığın sürekli değişip, geliştiğini ifade ederek başladı.

Niğde Vali Vekili Cemil Kılınç, konuşmasının devamında, gerek nufüs artışı gerekse ihtiyaç dolayısıyla enerji ihtiyacının arttığını belirterek, sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen yeni enerji kaynaklarının insanlık için önem ifade ettiğini aktardı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile başlatmış olduğu Fotovoltaik Teknolojileri Yaz Okulunu çok önemsediklerini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin ciddi akademik çalışmalar yaptığını vurgulayan Niğde Vali Vekili Cemil Kılınç, “Üniversitemiz, yenilikçilik alanında da önemli bir ödüle sahip ve bununla gurur duyuyoruz” dedi.

Güneş enerjisinin sürdürülebilir ve çevreye zararsız olduğu için değerli olduğunu belirten Niğde Vali Vekili Cemil Kılınç, Niğde’nin de güneş enerjisi sağlama açısından çok verimli bir coğrafyada olduğunun altını çizdi.

Bilimsel çalışmaların artması ile beyin göçünün terse çevrilebileceğini aktaran Niğde Vali Vekili Cemil Kılınç sözlerini, genç beyinlere imkanların sunulması ve desteklenmesi ile bunun daha kolay olabileceğini belirterek sonlandırdı.

Mustafa Çalışkan: Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Üretim Kapasitesi Artıyor

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje Geliştirme ve Takip Daire Başkanı Mustafa Çalışkan, “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Potansiyeli” konulu sunumunu yaz okulu katılımcıları ile paylaştı.

Ülkemizin, gelişen ekonomisiyle enerji talebinde dünyada üst sıralarda yer aldığı belirten Mustafa Çalışkan, birincil enerji tüketimimizin, 2014-2017 döneminde yıllık ortalama % 6,4 artış gösterirken, elektrik enerjisi talebinin ise 2014-2018 döneminde yıllık ortalama % 3,9 arttığını da vurguladı.

Mustafa Çalışkan açıklamalarının devamında ise “2018 yılı kurak bir yıl olmasına rağmen yenilebilir enerjiden elektrik üretimi %32,5 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı haziran ayı sonunda ise bu oran %51 seviyesine ulaşmıştır” ifadelerini kullandı ve Türkiye’nin Rüzgar, Güneş, Biyokütle, Jeotermal ve Hidrolik enerji potansiyeline de değinerek gün geçtikçe bu alanlardaki kapasitenin yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Mustafa Çalışkan konuşmasının ikinci kısmında ise “Yenilenebilir Enerji Mevzuatı” adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Mustafa Çalışkan bu sunumunda, “Milli Enerji ve Maden Politikası, On Birinci Kalkınma Planı’nda Yenilenebilir Enerji (2019-2023),Yenilenebilir Enerji Kurulu Güç Hedefleri, Mevzuat Kapsamındaki Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Mevzuat Kapsamında Tanımlanan Biyokütle Kaynak Türleri, Yenilenebilir Enerji Yatırımları Destekleme Mekanizmaları, Yenilenebilir Enerji Yatırım Yöntemleri” ve daha bir çok konuda görüşlerini katılımcılar ile paylaştı.

Fotovoltaik Teknolojileri Yaz Okulu İle Enerjide Dışa Bağımlılığı Ortadan Kaldırmak Hedefleniyor

“Yenilenebilir Enerji ve Önemi, Fotovoltaiklerin Temelleri ve Teknolojileri, Si tabanlı Fotovoltaikler, İnce Film Güneş Pilleri, Organik Güneş Pilleri, Perovskit Güneş Pilleri, Güneş Pilleri Karakterizasyonu, Modül Teknolojileri” gibi konuların ele alındığı Enerji Teknolojileri Yaz Okulu: Fotovoltaik Teknolojileri etkinliği ile akademik ve ticari çevrelerden konusunda uzmanların anlatacağı dersler sayesinde, güneş enerjisi temelleri ve fotovoltaik teknolojilerin anlatılmasının yanında ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırma, güneş enerjisi alanında ülkemizin potansiyelini ve rekabet gücünü artırabilmek, yenilenebilir enerji noktasında Türkiye’nin yetişmiş eleman açığını kapatmak, araştırmacı sayısını arttırmak ve öğrencilerin ilgisini bu alana çekmek hedefleniyor.

Program, 13 Eylül 2019 Cuma gününe kadar devam edecek.