Üniversitemizde 2. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, dünyanın 6 kıtasından 31 ülke ve 86 üniversite katılımlı “2. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim (ICETEM) Konferansı”, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümümüzün ev sahipliğinde düzenlendi.

16 yetkin bilim insanını, ana konuşmacı ve davetli konuşmacı olarak yer aldıkları konferansta, çevre, teknoloji ve yönetim eksenindeki çalışmalarını katılımcılara aktardılar.

Konferansa, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreter Vekilimiz Prof. Dr. Nafiz Tok, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Murat Barut, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ayhan, kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Konferans yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur: “Uluslararası Konferans Çevre, Teknoloji ve Yönetim Araştırma, Uygulama ve Ürünleri Hakkında Etkin Bir Platformdur”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanlarından Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çevre, teknoloji ve yönetim konularında yapılan çalışmaları paylaşmak için değerli bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlayan 2 gün bilimsel etkinlikleri süren bu etkinlik kapsamında, dünyanın üniversitesi olan tüm kıtalarındaki (6 kıta) 31 ülkedeki 86 üniversitesinden yüzlerce bildiri 4 farklı salondaki 17 oturumda hibrid (yüz yüze ve online) sunulmuş olup katılımcıların %70’dan fazlası yurt dışındandır. Bu konferans, üniversitemizin 30. yıl etkinlikleri arasında yer alan Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden bir etkinliktir. 2. Uluslararası ICETEM, dünyanın farklı ülkelerinden seçkin uzmanlar, bilim adamları, araştırmacılar, akademisyenler ve girişimciler için çevre, teknoloji ve yönetim alanlarında yeni teknolojileri araştırmak ve paylaşmak, uygulamalar ve ürünler hakkında yeni iş birlikleri geliştirmek, için eşsiz bir platform oluşturuyor”.

Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur açıklamalarının devamında ise “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Mühendislik Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Murat Barut, Konferans Sekreteri Araştırma Görevlisi Kemal Ulusoy’a, konferans organizasyonunun aktif üyeleri Doç. Dr. Begüm Gökçek ve Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Muratçobanoğlu’na, Çevre Mühendisliği Bölümü akademik ve idari personeline, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, organizasyon komitesindeki uluslararası değerli katkılarından dolayı Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu’na, konferans organizasyon ve bilim komitesi üyelerine, Mühendislik Fakültesinin farklı bölümlerinden teknik akademik ve destek ekiplerine, komitelerde yer alan yurtdışındaki değerli bilim insanlarına, konferansın farklı sosyal etkinliklerinde konserler veren Prof. Dr. Timur Vural, Doç. Hakan Emre Ziyagil, Mehmet Ali Mamuk, Rıfkı Çağatay Yanıkoğlu, Öğretim Görevlisi Alpay Ünsal ile sponsorlar Niğde Belediyesi, Bor Belediyesi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasına (NİTSO), Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (NESOB), İstanbul Gümüştaş Madenciliğe, Niğde ALTEKNA Mühendislik ve Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye, Adana Ekosistem Çevre ve Analizi ve İzmir KENTSU Yapı Mühendislik ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

Prof. Dr. Fehiman Çiner: “Konferansta Eleştirel Olarak Son Araştırmalar Tartışılmış ve Yeni İş Birlikleri ve Bilimsel Araştırmalara Yoğunlaşılmıştır”

Konferansın açılışında ikinci konuşmayı yapan Konferans Başkanlarından Prof. Dr. Fehiman Çiner ise açıklamalarında “Çevre, sağlıklı yaşamda ve dünya gezegeninde yaşamın var olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çevre sorunları, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki zararlı etkileridir. Bu nedenle, çevre sorunları giderek daha fazla dikkat çekmiştir. Bunlar arasında kirlilik, aşırı nüfus, atık bertarafı, iklim değişikliği, küresel ısınma, sera etkisi vb. sayılabilir. Günümüzde ekonomik ve sosyal gelişmelerin çevrenin korunmasına ve insan etkisinin azaltılmasına bağlı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Karşılaştığımız çevre sorunlarına çözüm bulmak çok önemli hale gelmiştir. Teknoloji, bilimsel bilginin insan yaşamının pratik amaçlarına uygulanması veya bazen ifade edildiği gibi insan çevresinin değiştirilmesi ve bozunmasıdır. Teknoloji aynı zamanda gelişmiş ulaşım ve iletişim yoluyla dünyanın görünürdeki “küçülmesini” de beraberinde getirmiştir. Yönetim, planlama, örgütleme, yönetme ve kontrol etme işlevleriyle ve bu ilkelerin fiziksel, finansal, insani ve bilgi kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde örgütsel hedeflere ulaşmak için verimli ve etkili bir şekilde kullanma ve organize bir yaşam için gerekli olan uygulamalarıyla ilgili bir ilkeler dizisidir. Bu konferans çevre, teknoloji ve yönetim ile ilgili konulara odaklanacak bir platform olacaktır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bu konferansta en son bilgi, bilim ve teknolojiyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konferans, yalnızca dünyanın dört bir yanından ve farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirme fırsatı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda araştırmacıların en son araştırma bulgularını sunmaları için ideal bir akademik platform sağlayacaktır. Bu etkileşimin, eleştirel olarak son araştırmaları tartışmak ve çevre, teknoloji ve yönetim alanında yeni iş birlikleri ve bilimsel araştırmaları geliştirmek için uygun bir ortam olduğuna inanıyoruz. 6 kıtadaki 86 üniversite ve kurumdan araştırmacılar yüz yüze ve online olarak konferansta yer almıştır. Toplantımıza bizzat katılarak bizleri onurlandıran siz değerli katılımcılarımıza şahsım ve organizasyon komitemiz adına teşekkür ediyor, konferansımızın başarılı bir şekilde devam etmesini, ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Barut: “Bilimin, Hepimizin Katkıda Bulunabileceği ve Yararlanabileceği İnsanlık İçin Ortak Bir Bilgi ve Dil Olduğuna İnanıyoruz”

Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Barut da konferanstaki açıklamalarında, “Bilimin, hepimizin katkıda bulunabileceği ve yararlanabileceği insanlık için ortak bir bilgi ve dil olduğuna inanıyoruz” diyerek, bilim ve teknolojideki gelişmelerin toplumlarımızın refahına önemli katkılar yaptığını; özellikle çevre, teknoloji ve yönetim konularına yatırım yapmanın ülkelerimizin geleceği için çok hayati” olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Murat Barut açıklamalarının devamında bu bakış açısıyla, bütün katılımcıların son araştırma sonuçlarından çok değerli bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşacakları için çok memnun olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Barut açıklamalarını, uluslararası toplantıya ev sahipliği yaparak ve bu uluslararası toplantının gerçekleşmesini sağlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’ya ve ayrıca, bu konferansın organizasyonu için yaklaşık bir yıldır gece gündüz çalışan Eş Başkanlar Prof. Dr. Fehiman Çiner ve Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur ile birlikte Organizasyon Komitesine, bütün değerli katılımcılara ve sponsorlara Mühendislik Fakültesi Dekanlığı olarak teşekkür edip, çok başarılı ve verimli bir kongre temennisinde bulunarak sonlandırdı.

Prof. Dr. Recep Çiçek: Uluslararası Konferans Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konularındaki Son Araştırmaları Tartışmak İçin Uygun Bir Ortamdır

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Recep Çiçek de açılışta bir konuşma yaptı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Recep Çiçek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Doğal kaynaklar milyarlarca insan için geçim kaynağı sağlamaktadır. İyi yönetildiğinde, yenilenebilir doğal kaynaklar, su havzaları, verimli araziler ve deniz manzaraları, sürdürülebilir kapsayıcı büyüme, gıda güvenliği, yoksulluğun azaltılması ve insan refahı için de temel sağlar. Temiz bir çevre, insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerini ve kamu ve özel kaynakların kalkınmayı geliştirmek için yatırılabilmesini sağlamak için de önemli bir anahtardır. Dünyanın ekosistemleri, hepimizin bağlı olduğu havayı, suyu ve toprağı düzenler, aşırı hava olayları ve iklim değişikliğine karşı benzersiz ve uygun maliyetli bir tampon oluşturur. Bugün dünya, iklim değişikliği, temiz su, okyanus sağlığı ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlarda benzeri görülmemiş, birbirine bağlı çevresel zorluklarla da karşı karşıyadır. Doğal kaynakların yönetimini artırmak, yenilikçi çözümler uygulamak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için yeni çabalara ihtiyaç vardır. 2. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı bu sorunların çözümüne yönelik bir çaba olacaktır. Konferans, bu üç konudaki son araştırmaları tartışmak için uygun platformlardan biri de olmaktadır. 2. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı'nın başarılı bir şekilde devam etmesini ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlamasını diliyorum”.

Polonya Krakow Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Marek Hebda’dan “Çevre Dostu İnşaat İçin 3D Baskı Teknolojisinin Geliştirilmesi” Hakkında Açılış Konuşması

Marek Hebda, Joanna Marczyk, Celina Ziejewska, Kinga Korniejenko, Magdalena Szechynska-Hebda Ve Mateusz Góra’nın eş yazar olduğu sunumda açılış konuşmasını yapan Marek Hebda şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde beton, tüm dünyada en yaygın kullanılan maddelerden biri ve gelişmekte olan birçok ülkede anahtar bir üründür. Küresel sanayileşme ve inşaat malzemelerine olan büyük talep, çimentolu malzemelere olan ilgiyi artırdı. Ancak, bu malzemenin çevre üzerinde zararlı etkisi vardır. Portland çimento üretim endüstrisinin neden olduğu yıllık sera gazı emisyonunun, toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %7-9'unu temsil eden yılda 1,35 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, CO2 yoğunluğu son 58 yılda yaklaşık %31,7 artmıştır. Bu nedenle, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için yeni sürdürülebilir materyallerin geliştirilmesine acil bir ihtiyaç vardır. Portland çimentoya daha sürdürülebilir bir alternatif, geopolimer olabilir. Ayrıca, zamandan ve üretim maliyetlerinden tasarruf sağlarken belirli özelliklere sahip parçaların üretilmesi ve karmaşık geometrilerin oluşturulmasına olanak tanıyan teknolojilerin kullanılması arzu edilen bir çözümdür. Bu nedenle son yıllarda 3D beton baskı teknolojisi dinamik olarak geliştirilmiştir. Bununla birlikte, 3D beton yazıcıların yenilikçi tasarımlarının yanı sıra bu teknolojiye adanmış malzeme bileşimlerinin geliştirilmesi için hala yoğun araştırmalar gerekmektedir”.

UNESCO Döngüsel Ekonomi ve İnovasyon Başkanı Prof. Dr. Konstantinos Aravossis “İklim Kriziyle Mücadelede Öncü Orman Politikası”

Programda bir sunum yapan Prof. Dr. Konstantinos Aravossis “İklim krizi belirsiz bir kavram ve geleceğe yönelik bir tehdit değildir” diyerek başladığı konuşmasını “Dünyanın tüm ülkelerinin hızlı ve her şeyden önce etkin bir şekilde yüzleşmesi gereken dünyanın en büyük zorluklarından biridir. Ormanlar, karbon yutağı olarak bu amaca katalitik olarak katkıda bulunabilir, aynı zamanda iklim krizinin etkilerine uyum sağlayabilir. Bu konuda Yunanistan, orman politikasını uygulayan ülkelerden birisidir. Orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimini sürdürmek ve önlemeye vurgu yaparak etkin koruma ve yönetim için modern teknolojilerin ve yeniliklerin kullanımıyla onları "Akıllı Orman"a dönüştürmek önemlidir. Bu amaçla, orman haritalarının onay süreci tamamlanmalıdır. Ülke genelinde pirofilik türlerden oluşan orman ekosistemlerinde kurtarma ve dayanıklılık fonu tarafından finanse edilen yangından korunma projeleri hayata geçirilirken, ülkenin kritik yangına eğilimli orman ekosistemleri için yangından korunma planları hazırlanmaktadır. Halihazırda başlamış olan ulusal orman envanter sisteminin güncellenmesi, karbon nötrlüğünün sağlanması, ülkenin genel kalkınması ve iklim krizi ile yüzleşme konusunda veri sağlayacaktır” diyerek sonlandırdı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nicola Paltrinieri’den “Sushy Projesi: Risk Tabanli Multidisipliner Yaklaşımlarla Hidrojen İstasyonlarıyla Çalışan Hibrit Yenilenebilir Enerjilerin Sürdürülebilir Geliştirmesi ve Maliyetinin Düşürülmesi” Adlı Sunum

Konferansta sunum yapan Prof. Dr. Nicola Paltrinieri  de sunumunda katılımcılara şu ifadeler ile seslendi “SUSHy projesi (Risk Tabanlı Çok Disiplinli Yaklaşımlar ile Hibrit Yenilenebilir Enerjili Hidrojen İstasyonlarının Sürdürülebilir Olarak Geliştirilmesi ve Maliyet Azaltımı) hibrit yenilenebilir enerji sistemleri ile hidrojen üretimi ve hidrojen yakıt istasyonlarının sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini etkileyebilecek belirsizliklerin analizini amaçlamaktadır. Yenilenebilir güç üretim sistemlerinin güç çıktısında yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili doğası nedeniyle oluşacak dalgalanmaları azaltmak, hidrojen üretim sistemlerinde ortaya çıkacak beklenmedik olayları ve kazaları önlemek ve azaltmak, kurumsal güvenlik kültürü ile ilgili prosedürler oluşturmak, hidrojen üretimi ve hidrojen istasyonları ile kullanıcılarda bilinç oluşturmak, risk tabanlı-optimum işletme koşullarını belirlemek projenin hedefleri arasındadır. Çalışma, dört farklı Avrupa ülkesi (Norveç, Türkiye, Polonya, İspanya) ve Japonya’dan farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla oluşturulan ekip tarafından yürütülmektedir. Projede sürdürülebilir kalkınmada hidrojen enerjisinin önemini ortaya çıkarmak amacıyla Avrupalı ve Japon ortaklar arasında iş birliğini geliştirmek, ülkelerin tek başına başarabileceklerinin ötesine geçen olanaklar oluşturarak ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Temiz enerji kaynakları kullanarak risk tabanlı yaklaşımlarla hidrojen elde edilmesi, toplumsal kabul ve güvenlik kültürü oluşturulması, sosyal ve ekonomik çerçevede ele alınmaktadır”.

İngiltere Coventry Üniversitesi’nden Prof. Dr. Najib Altawell’den “Küresel Isınma Ve İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Etkileri Azaltmak Etmek İçin Gerekli Acil Çözümler” Adlı Sunum

Konferans katılımcılarından Prof. Dr. Najib Altawell de “Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Etkileri Azaltmak Etmek İçin Gerekli Acil Çözümler” adlı sunumunda “Küresel ısınma ve iklim değişikliği, bugün hepimizin karşı karşıya olduğu ana tehlikelerden biri olarak kabul edilmektedir, dünyanın her yerinde doğal çevremiz ve yaşamlarımız üzerinde büyük etkiye sahiptir. Gezegenimizin atmosferini ve dolayısıyla çevremizi hızlandırabilecek veya büyük değişiklikler meydana getirebilecek doğal olaylar olsa da bu olaylar iklimimizi değiştiren insan yapımı nedenlerle aynı hızda gerçekleşmeyebilir. Fosil yakıtların yanması gibi insan yapımı nedenler ve faktörler iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı hızlandıran ana faktörlerdir. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın nedenleri ayrıntılı olarak tartışılıp analiz edildi ve ayrıca yetkililer, bilim adamları, mühendisler ve kamuoyunun bunları küresel, ulusal ve yerel ölçekte en aza indirmek için ne yapması gerektiğine dair ek önerilerle birlikte pratik çözümler sunuldu” ifadelerini kullandı.

2. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı’nda Birçok Konuda Bilimsel Çalışma Sunumu Gerçekleştirildi

2. Uluslararası ICETEM Konferansında “akıllı uygulamalar, atık kıymetlendirme, atıksu arıtımı ve yönetimi, biyoçeşitlilik, biyomühendislik ve biyoteknoloji, çevresel kirleticilerin izlenmesi ve analizi, döngüsel ekonomi, endüstriyel kirlilik ve kontrolü, GIS ve uzaktan algılama, hava kalitesi ve modellemesi, havza yönetimi, hidrojen ve yakıt hücresi teknolojileri, iklim değişikliği, ileri biyolojik, fiziksel ve kimyasal prosesler, katı ve tehlikeli atık yönetimi, membran teknolojileri, mühendislik disiplinlerinde teknolojik uygulamalar, mühendislik hukuku, politikası ve ekonomisi, nanomalzemeler, sıfır atık, su kirliliği ve kontrolü, sürdürülebilir doğal kaynaklar ve yönetimi, sürdürülebilir ulaşım, temiz ve sürdürülebilir üretim, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, toprak kirliliği ve iyileştirme teknolojileri, yapı teknolojileri ve yönetimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi ve sürdürülebilirlik, yeni nesil malzemeler, yeni nesil teknolojiler, yer ve doğa bilimleri, yeşil mutabakat, 4R (atık azaltma, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve iyileştirme)” gibi konularda bilimsel çalışmalar sunuldu.

2. Uluslararası ICETEM Konferans Başkanları Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur ve Prof. Dr. Fehiman Çiner’in gerçekleştirdikleri kapanış töreninde 2019 yılında gerçekleştirilen 1. Uluslararası ICETEM’de 13 ülke ve 58 üniversiteden katılımın olduğu 2. Uluslararası ICETEM’in 31 ülke ve 86 üniversite ile uluslararasılaşma bağlamında epey ilerde olduğunu, dünyanın üniversitesi olan bütün kıtalarından bildiri bulunduğunu ifade eden konuşmaları yapıldı.

Kapanış seremonisi Konferans Başkanlarının, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkürleri ve sosyal program ile sona erdi.