Üniversitemizin de Paydaşı Olduğu 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, bölge üniversiteleri arasında iş birliğinin artırılması yoluyla; nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, ortak altyapıların kullanılması, katma değeri yüksek akademik çıktı elde edilmesi ve çalıştaya katılacak üniversitelerin birbirini ve araştırma potansiyelini tanımaları amacıyla, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Üniversitemizin de paydaşları arasında olduğu 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’na katıldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve paydaş Üniversite Rektörlerinin yer aldığı 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nda, “Bilgi İletişim ve Haberleşme Teknolojileri”, “Enerji Araştırmaları”, Makine, İmalat ve Malzeme Teknolojileri”, “Sağlık ve Yaşam Bilimleri”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler” ve “Tarım, Gıda ve Hayvancılık Araştırmaları” alanlarında sunumlar gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: “Yeni Süreci Iskalamamak Gerekiyor”

Çevrim içi olarak gerçekleşen programda açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, iktisadi kalkınmanın, hızlı büyümenin ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelişmişlik farkını azaltmanın yolunun inovasyondan ve dolayısıyla katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminden geçtiğini belirterek başladığı konuşmasında, “Unutmamak gerekir ki nasıl ki bizler aramızdaki gelişmişlik farkını azaltmak istiyorsak, gelişmiş ülkeler de aradaki bu farkı korumak ve daha da açmak isteği içindedir” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamlarının devamında, gelişmişlik farklarının azaltılmasıyla ilgili olarak, ekonomilerde zaman zaman çok ciddi yapısal değişimler görüldüğünü ve kırılmalar yaşandığını da vurgulayarak “Üretim alanlarının küresel anlamda kaymasından dolayı zaman zaman bu noktalarda değişim dönüşüm yaşadığımız dönemler olabilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde küresel düzenin karşı karşıya kaldığı mevcut meydan okumalar ve sürdürülebilirlik önemli bir konu haline geldi. Bu bağlamda iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle yeşil mütabakatlar ve akıllı dönüşümler hayatımızın her alanında karşımıza çıkacaktır. Bu yeni süreç hem tehditler hem de fırsatları beraberinde getiriyor. Üniversiteler olarak bu yeni süreci ıskalamamamız gerekiyor. Ekonomik kalkınmaya ve toplumsal değişime öncülük yapabilmemiz için bu konularda üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: “Sosyal Sermaye Düşüklüğü İktisadi Kalkınmanın Gecikmesine Neden Oluyor”

Sosyal sermaye meselesine de değinen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, sosyal sermayenin düşük olmasının, güven eksikliğinin, birlikte iş yapma kültürünün olmamasının, takım oluşturma ve sistem kurma da yaşanan sıkıntıların büyük bir sorun olduğuna işaret ederek, “Bu durum iktisadi anlamda sermaye birikiminin yavaş seyretmesine ve dolayısıyla iktisadi kalkınmanın gecikmesine neden olmaktadır. Bu çalıştayın, sosyal sermaye inşası ve birlikte iş yapma kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını, bu noktada bir öncü girişim olarak çok değerli olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Üniversitemizin bölgesel kalkınmada öncü olmayı, stratejik planına yerleştirmiş ve bütün çalışmalarını bu çerçevede düzenlemeye çalışan bir yapıda olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, öncelikli alanlarını belirleyen üniversitemizin imkanları ölçüsünde kaynaklarını da bu alanlara yönlendirmeye çalıştığını ayrıca aktardı.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: “Stratejik Planımız ve Önceklikli Alanlarımız TÜBİTAK Yetkinlik Analizi ile Uyumlu”

Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’nin ikinci ihtisas projesi olarak belirlenen Niğde ilinin dinamiklerine paralel olarak Üniversitemizin stratejik önceliklerinin de enerji, nano teknoloji ve tarım-gıda olarak belirlendiği belirten Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, “Stratejik planımızın ve öncelikli alanlarımızın TÜBİTAK’ın yetkinlik analiziyle de uyumlu olduğunu görüyor ve bundan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Üniversitemizde, Enerji-Teknoloji alanında iki çalışma grubu bulunduğunu da aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, “Bu gruplardan ilki “Yakıt Pili Teknolojileri” grubu. Bu grubumuz hidrojen çalışıyor. Üniversitemiz yakıt pili teknolojileri alanında Vestel Savunma Sanayi A.Ş. ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarından dolayı Üniversite-Sanayi işbirliği alanında “YÖK Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Diğer bir enerji gubumuz ise “Fotovoltaik Teknolojiler” grubu. Bu noktada da endüstriyel bazda Ar-Ge yapabilme imkanı veren Türkiye’deki sayılı altyapılardan birine sahibiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: “İhtisaslaşma Konusunda Yeni İlanları Bekliyoruz”

İhtisaslaşma noktasında yeni ilanlara çıkılmasını heyecanla beklediklerini de söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, önceki ihtisaslaşma ilanlarının belirli bir tarihten sonra kurulan üniversitelere yönelik olmasının belli bilimsel ve teknolojik birikime sahip üniversitelerin başvuru yapmasına imkan vermediğini belirterek bu konuda bir çalışmanın yapılmasının doğru olacağını düşündüğünü ifade etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamlarını “Bölgesel kalkınma odaklı ve öncelikli alanlarda ihtisaslaşma noktasında bölgemizdeki üniversitelerin fiziki,teknolojik ve beşeri sermaye imkanlarının birlikte değerlendirilmesinin çok önemli olduğunun farkındayız. Sahip olduğumuz kaynakların ortak kullanımı, işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve bilimsel katkısı yüksek iktisadi kalkınmaya katkısı fazla projelerin geliştirilmesi oldukça önemli hususlardır. Biz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bölgemizdeki üniversitelerle her türlü işbirliğine açık olduğumuz ve bu konuyu önemsediğimizi belirtmek isterim. 3. Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı’nda üç araştırma merkezi, temiz enerji-nano teknoloji, tarımsal araştırma merkezi ve türk dünyası araştırma merkezi, iki laboratuvar ve sekiz öncü araştırmacı ile toplam 12 katılımcı ile katkıda bulunduk. 3. Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı’nın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eder, herkes için hayırlı olmasını dilerim” sözleri ile noktaladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan Sunum

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nda ayrıca TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bir sunum gerçekleştirdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı sunumunda, birlikte çalışma ve birlikte geliştirme konularının sadece bölgelerde ya da ülkemizde değil Covid-19 pandemi süreci ile tüm dünyada konuşulan ve hakkında çalışmalar yapılan konular olduğunu ifade etti.

İnsan kaynakları ile altyapıların birlikte kullanılması ile kurum ve kuruluşların birlikte çalışmaları konularında yenilikçi düşüncelerin oldukça önemli olduğunu da belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açıklamalarını 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nın herkes için hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan YÖK Çalışmalarını Anlattı

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nda Yükseköğretim Kurulunun yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ortak çalışmaların ülkemize önemli katkılar sunacağının farkında olduklarını belirten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, araştırma ve araştırma ile birlikte işbirliklerinin de değerlendirildiği 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nın çok büyük bir değer taşıdığını aktardı. Prof. Dr. Naci Gündoğan ayrıca paydaşların bir araya gelerek oluşturdukları işbirliklerinin her geçen sürede daha iyi sonuçlar doğuracağını da ifade etti.