Aşçılık Örgün Öğretim Ön Lisans Programı Akredite Oldu

Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) takımının değerlendirmeleri ve TURAK Tutarlılık Komisyonunun önerileri de dikkate alınarak, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Birinci Örgün Öğretim Ön Lisans Programı için 01/01/2023 - 31/12/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Akreditasyon verilmesine karar verdi.
Öğrenciler, Program Öğretim Amaçları, Program Çıktıları, Öğretim Planı, Yönetim Yapısı, Altyapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar, Sürekli İyileştirme ve Programa Özgü Ölçütler gibi kategorilerin değerlendirmeye alındığı raporda Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Birinci Örgün Öğretim Ön Lisans Programı, tüm bu kategoriler için “Kabul Edilebilir (3)”, Öğretim Kadrosu için ise “İyi (4)” derecede puan alarak Akreditasyonu elde etmiş oldu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, kısa sürede yaptıkları önemli çalışmalar ile Aşçılık Programımız için akreditasyon aldıklarının altını çizerek “Programımızda önümüzdeki süreçte gerekli iyileştirmeleri yaparak kesintisiz akreditasyon hakkı elde etmek istiyoruz” dedi.