Gençlik Projelerimiz Destekleniyor

“Mutlu Köpekler Kampüsü”, “Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek” ve “Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz” adlı projelerimiz Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, hayallerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen “Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında “Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek” adlı proje ile Doç. Dr. Çağdaş Gönen, “Mutlu Köpekler Kampüsü” adlı proje ile Prof. Dr. Mustafa Karatepe ve "Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz” adlı proje ile destek almaya hak kazanan Araş. Gör. Ahmet Gümüştop projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Çağdaş Gönen’den “Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek” Projesi Açıklaması

“Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek” adlı proje ile destek alacak olan Üniversitemiz Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Gönen açıklamasında, “Program ile gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin ve girişimci yönlerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

“Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek” projesi ile ilgili bilgileri paylaşan Doç. Dr. Çağdaş Gönen, “Günümüzde dünya ülkelerinin çevre konusundaki en önemli problemlerinin başında iklim değişikliği ve plastik kirliliği bulunmaktadır. Bu konuda özellikle gençlerden başlayarak sıfır atık kavramına yönelik halkın bilinçlendirilerek bilgi ve farkındalık seviyelerinin arttırılması şarttır” diyerek bu sayede küçük gruplardan daha geniş kitlelere doğru biçimde atık ayrımı ve atık yönetimi yaparak verimli şekilde döngüsel ekonomiye katkıda bulunabileceğini ve böylece ulusal ekonomiye önemli derecede katma değer yaratılacağını vurguladı.

“Projenin beklenen çıktısı; sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularında bilgi ve farkındalık seviyesi artmış gençler ve bireylerdir” diyen Doç. Dr. Çağdaş Gönen açıklamalarını, “Projemiz ile beklediğimiz yaygın etki ise sıfır atık ve geri dönüşüm sektörü ile döngüsel ekonomi konusunda ülkemiz için daha çok ekonomik katma değer yaratılabilmesidir” sözleri ile noktaladı.

Prof. Dr. Mustafa Karatepe’den “Mutlu Köpekler Kampüsü”  Projesi Açıklaması

Prof. Dr. Mustafa Karatepe ise “Mutlu Köpekler Kampüsü” adlı projesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamasına, “Hayvanların sahip olduğu haklar ve bunların güvence altına alınmasında “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin çok önemli bir rolü olduğu tüm dünyada bilinen bir gerçektir” sözlerini kullanarak başladı.

“Ülkemiz, beyannamedeki temel ilkeler  yani hayvanların yaşama hakkı, uygun bakım ve beslenme hakkı, üreme hakkı, hiçbir hayvana kötü davranılamayacağı, hayvan haklarının yasa ile korunması haklarının baz alınarak 2004 yılında hazırlanan “Hayvanları Koruma Kanunu” ile hayvan hakları konusunda gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alıyor” diyen Prof. Dr. Mustafa Karatepe, “Bizler bu proje ile hayvan hakları konusunda gönüllü öğrencilerin bilinçlendirilerek daha duyarlı davranmasını ve oluşan bu duyarlılığın toplumun tüm kesimlerince benimsenmesini istiyoruz” ifadeleri ile açıklamalarını sürdürdü.

“Mutlu Köpekler Kampüsü” projesi ile ilgili birçok amaç belirlediklerinden bahseden Prof. Dr. Mustafa Karatepe, “Kampüste yaşayan sevimli köpek dostlarımızın sağlıklı yaşamlarına devam edebilmesi için barınaklar kurmak, daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak ve doğal hayat alanlarının korunmasına yardımcı olmak ve her canlının temel ihtiyacı olan gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kampüs köpeklerimize beslenme üniteleri oluşturmak ve böylece onların günlük protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak en temel iki amacımız olarak öne çıkıyor. Tabi bu iki temel amacımızın yanında belirlediğimiz toplam 8 proje amacımız bulunuyor” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Karatepe, projeden beklenen sonuçlar ile ilgili olaraksa “Kampüste belirlenen uygun noktalara barınaklar yerleştirilmesi ve köpek dostlarımızın sağlıklı yaşamlarına daha iyi koşullarda devam edebilmeleri gönüllülük bilincine sahip öğrencilerle sağlanması beklediğimiz en somut sonuçlar arasında bulunuyor. Bununla birlikte, köpek dostlarımızın beslenmesinde, üzerinde kısa tanıtım yazıları olan küçük mama poşetlerinin kampüste bulunan ancak daha önce köpek bakımıyla ilgilenmemiş üniversite öğrencilerine dağıtılması ile bu öğrencilerdeki gönüllülük bilincinin ve farkındalık düzeylerinin arttırılmasının sağlanması beklediğimiz önemli sonuçlar arasında” dedi.

Arş. Gör. Ahmet Gümüştop’tan “Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz” Projesi Açıklaması

Proje desteği almaya hak kazanan üçüncü gençlik projesi olan “Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz” projesi hakkında açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Ahmet Gümüştop, 15 temmuz hakkında gençlerimizin bilinçlenmesinin oldukça önemli olduğunun farkında olarak bu proje ile yakın tarihimizin en önemli olaylarından biri olan 15 Temmuz günü üzerine etkinlikler yapılacağını ve bu etkinlikler ile gençlerimizi 15 Temmuz hakkında bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Açıklamalarında, “Yapılacak söyleşiler, okunacak kitaplarla projemize katılım sağlayan gençlerimizde milli irade, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendirerek, geçmişte yaşadığımız coğrafyayı bize armağan eden ve halen bu uğurda can veren şehitlerimizi hayırla yad ederek onların kıymetini idrak etme bilinci oluşturulmaya çalışılacaktır” ifadelerine yer veren Araş. Gör. Ahmet Gümüştop açıklamalarının devamında, “Ayrıca Fuat Sezgin yılı münasebetiyle kıymetli bilim adamımızın tanıtımı için etkinlikler yapılacak. Tarihimizi ve tarihimizde yer alan değerli insanları gençlerimize hatırlatacağız ve onlarda bu konularda bir farkındalık yaratmaya çalışacağız” dedi.

Araş. Gör. Ahmet Gümüştop, “Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz” projesi kapsamında 15 Temmuz ve Milli İrade konulu seminerler, atölye çalışmaları, Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu konferans, kitap okuma gruplarının oluşturulması ve Şehit aileleri ziyaretleri gibi pek çok faaliyetin yapılacağını ifade ederek açıklamalarını sonlandırdı.