NOHU’da “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Programı (IPA) çerçevesinde hazırlanan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütücüsü olduğu “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” konulu Avrupa Birliği Projesi programı düzenlendi.

Söz konusu proje kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (Central Finance and Contracts Unit; CFCU) yetkilileri ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu projede iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında Niğde İl’inde bulunan liselerde bir eğitim modelinin uygulanması ve bilgi kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak çeşitli eğitimler yer almaktadır. Ayrıca projede iklim konusunda toplumsal farkındalık yaratılması açısından sürdürülebilirlik çalışmaları da yer almaktadır.

Proje Koordinatörlüğünü Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Gönen’in, Eğitmenliğini Dr. Öğretim Üyesi Ece Ümmü Deveci’nin, Test ve içerik danışmanlığını Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meryem Nur Aydede Yalçın’ın yaptığı proje kapsamında iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konuları hakkında bilgiler verildi. Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gönen projenin amacına ve önemine yönelik olarak şu ifadelerde bulundu: “İklim değişikliği artık uluslararası boyutta çabaların sarf edildiği ve dünyadaki çözülmeyi bekleyen en önemli küresel problemlerden birisidir. Çok yaygın yağışlar, seller, hatta tarımsal verimin düştüğü ve bazı bölgelerimizde erken hasatların başladığı gibi problemleri gibi aşırı doğa olaylarını görüyoruz. İklim değişikliği konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapasite artırımı çabaları adı altında bir çağrı açtı ve böylece biz de AB Projesi hibesi alarak iklim değişikliği konusunda Niğde İl’ine dokunmaya çalışıyoruz. En önemli hedeflerimizden birisi de üniversite içinde sahip olduğumuz akademik bilgi birikimini üniversite dışına çıkartmak ve katma değer yaratarak halka yaymaya çalışmaktır.”

Teknolojiyi takip etmenin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Ece Ümmü Deveci şu ifadelerde bulundu: “ Biz öğrencilere bu eğitimleri verirken teknolojiyi de takip etmemiz gerektiğini ve teknoloji ile birlikte daha çok çalışmamız gerektiğini çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli gelişime açık teknolojiler olduğunu vurgulamaya çalıştık. İklim değişikliği, teknoloji ile mücadele edebileceğimiz bir konu o yüzden arkadaşlarımıza bu konuda misyon yüklemeye çalıştık”

Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Gönen ve Dr. Öğretim Üyesi Ece Ümmü Deveci’nin ortak sunumundan sonra program çıktıları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Meryem Nur Aydede Yalçın projenin aslında iki yıldır devam ettiğini dolayısıyla fazla miktarda bulgusu olduğunu dile getirdi. Konuşmasının devamında istatistiksel bilgiler veren Doç. Dr. Meryem Nur Aydede Yalçın: “Çalışmamızda 15 farklı liseden 3951 öğrenciye veri toplama araçlarımızı uyguladık. İklim değişikliği bilgisi lise öğrencilerinin ön ölçümlerinde 66,8 iken son ölçümlerde 67,69a çıkardık. Yaptığımız eğitimlerle farkındalıklarını ise 20,4 den 21,77ye çıkardık. Yaptığımız analiz sonucunda iklim değişikliğine yönelik farkındalıkları bakımından öğrencilerde anlamlı bir farklılık oluştuğunu fark ettik. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda öğrencilerin ve ailelerinin davranışlarını daha olumlu hale getirdiğimize inanıyoruz” dedi.

Kürsü alan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan konuşmasının başında böyle bir toplantıya katılmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek bu konuda belediye başkanı olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğunu belirtti. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının çok hassas bir konu olduğunu ve bu nedenle bu konuları çok önemsediğini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Özkan, iklim değişikliğine yönelik eğitimlerin sadece lise öğrencilerine değil aynı zamanda belediye personellerine de verilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ise yaptığı konuşmada “Üniversitemizin böyle bir projenin yürütücüsü olması bizler için oldukça sevindirici ve projede yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerini kaydetti. Rektör Kar konuşmasının devamında ise şunları ifade etti: “Dünyamız, gelecek kuşakların bize emanetidir. Dolayısıyla bu emaneti korumak onların da sağlıklı bir dünyada yaşayabilmelerini sağlamak noktasında bizlerin, yöneticilerin, politikacıların ve akademisyenlerin üzerine düşeni yapması gerekir. Lise öğrencilerinin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını arttırmak ve dikkatlerini bu noktaya çekmek açısından oldukça faydalı bir proje gerçekleştirilmiştir.”

 

Niğde İli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yasemin Demirörs iklim değişikliğinin en büyük sosyal, ekonomik ve çevresel tehlikelerin başında yer aldığını ve milyonlarca insanın giderek daha fazla enerji gereksinimine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak iklim değişikliğinin bir aldatmaca ya da bilimsel bir komplo olmadığını aksine bunun büyük bir gerçek olduğunun altını çizdi. “Biz değişelim, iklimimiz değişmesin” ifadesinde bulunan Demirörs sözlerine şöyle devam etti: “Dünya ısınıyor ve nedeni biziz. Buna eminiz çünkü 10 uzmandan 9’u aynı görüşte. Karbon salınımı küresel ısınmaya yol açıyor. Sera gazları ısıyı dünya yüzeyine hapseden bir örtü oluşturuyor ve bu örtü buzulları hızla eritiyor.

Rektör yardımcımız Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi dekan vekili Prof. Dr. Bekir Çınar ve Niğde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulgani Özkan’ın da teşrif ettiği program, eğitime katılan ve başarılı olan öğrencilere plaketlerin verilmesi ve projeye dahil olan liselerin müdür ve müdür yardımcılarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.