“Salgın Yönetiminde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü” Adlı Konferans Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında “Salgın Yönetiminde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü” adlı çevrim içi konferans düzenlendi.

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Semra Kocaöz’ün moderatörlüğünü yaptığı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya’nın ise konuşmacı olarak katıldığı çevrim içi konferansa, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanları, öğrencileri ve birçok üniversiteden akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.

Programın açılışını yapan Prof. Dr. Semra Kocaöz konuşmasına, 2020 yılının Hemşirelik ve Ebelik Yılı olarak ilan edildiğini ifade ederek başladı. Prof. Dr. Semra Kocaöz, Covid 19 pandemisi nedeniyle hemşirelerin, hem hastalığa hem de bakıma bağlı yüklerinin arttığını ve bunun yanı sıra stres ve tükenmişlik yaşadıklarını da belirtti. Prof. Dr. Semra Kocaöz bu duruma dikkat çekilmek üzere “Uluslararası Hemşireler Birliği” (International Council of Nurses) tarafından 2021 yılında “Hemşireler Geleceğin Bakımında Öncü Bir Ses” başlıklı hemşirelik temasının belirlendiğini aktararak bu tema kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde hemşireler ve sağlık çalışanları arasında Covid-19 enfeksiyonları ve ölümler, hemşire profesyonellerinde stres ve tükenme ile hemşire istihdam sıkıntısına yönelik konuların da ele alındığını vurguladı.

Yaşanan bu olumsuz süreçlerin Covid-19 pandemisinden kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Semra Kocaöz, bu tür salgın hastalıklarda hemşireler olarak ne tür önlemler alınması ve hemşirelerin neler yapması gerektiğine yönelik olarak “Salgın Yönetiminde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü” adlı çevrim içi konferansı planladıklarını da sözlerine ekledi.   

Konferans konuşmacısı Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya ise sözlerine “Ülkemizde genellikle tedavi edici yaklaşım daha yaygın, bu salgın bize korunmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Rolümüzün öneminin bir kez daha farkına vardık” diye başladı.

Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, konferans konuşmasında salgınlarla ilgili tanımlardan, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasındaki etkili faktörlerden, bulaşıcı etkenlerin bulaşmasından, enfeksiyon zincirinden, 21. yüzyıldaki salgınlardan, bağışıklama, filyasyon, sürveyans ve izolasyon gibi konulardan da bahsetti.

Alexander Fleming’in “Bir salgının kontrol altına alınmasında kuşkusuz en önemli katkılardan biri hemşirenin özverili çalışması ve üstün gayretleridir” sözüyle konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya hemşirelerin, hastalıkların önlemesi konusunda halk eğitimin sağlanması ve salgın hakkında yanlış bilgilerin yayılımının azaltılması noktasında kilit rol oynadığını ve bu tür krizlerde hemşirelerin ön cephede yer aldığını belirtti.

Halk sağlığı hemşireliği rollerinin neler olduğunu da açıklayan Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, salgınların olağanüstü dönemler olduğundan, salgına hazırlıklı olmak gerektiğinden, salgın döneminin iyi yönetilmesi ve salgın döneminden sonra da en kısa zamanda normale dönüşün sağlanmasının öneminden, toplumun korunma önlemleri konusunda bilincinin artırılmasında halk sağlığı hemşirelerinin aktif rol aldığından ve halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarının bilinmesinin ve girişimlerinin en iyi şekilde uygulanmasından da bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

İlgiyle takip edilen ve soru cevap etkinliğinin ardından sona eren konferansın ardından Prof. Dr. Semra Kocaöz, katkılarından dolayı Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya’ya ve ilgileri için tüm program katılımcılarına teşekkür etti.