Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı ve “Kurumsal Başarıya Giden Yolda Stratejik Planlama” adlı konferans gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısı ve konferansa, Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Genel Sekreterimiz Mustafa Çolak, Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın ile akademik ve idari personeller katıldı.

Prof. Dr. Azmi Yalçın: Başarmak İçin Ekip Olmalıyız

Stratejik Plan tanıtım toplantısına katılarak, toplantı öncesinde “Kurumsal Başarıya Giden Yolda Stratejik Planlama” adlı bir seminer veren Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın, konuşmasında stratejik planda başarılı olabilmek için ekip çalışmasının ve ekipteki birlik ruhunun önemine değinerek, “Stratejik plan bize yol gösteren bir haritadır. Bizim yolumuz 2019-2023 yıllarını kapsayan uzun bir yol ve bu yolda başarının anahtarı ekip düşüncesinin oturmuş olup olmamasında saklı. Paydaşlar ne kadar çok işin içine girerlerse stratejik plan o derecede başarıya ulaşacaktır” dedi.

Başarılı bir stratejik planın ipuçlarını da veren Prof. Dr. Yalçın, sorumluluk paylaşımının oldukça etkili bir unsur olduğunu vurguladı ve “Stratejik plan, esnek olmalı, bu planı hazırlarken çevremizi göz ardı etmemeliyiz. Stratejik plan gerçekçi hedefler içermeli, açık olmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Azmi Yalçın, başarmak için bir olmanın, ekip olmanın önemini vurgulayarak, “İnsanlar tekken güçsüz ve başarısız olabilir. Bu ihtimal çok fazladır. Ancak bir olduklarında, ekip olduklarında başarma ihtimalleri inanılmaz derecede artacak ve güçlü olacaklardır. Başarmak için bize ekip olmak, bir olmak düşer” ifadesine yer verdi.

Konferans sonunda Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın’a, Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından, üniversitemiz anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Rektör Kar:  Ulaşılabilir Hedefler Belirledik

Konferansın ardından, Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı Tanıtım Toplantısı Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açılış konuşması ile başladı. Prof Dr. Muhsin Kar, stratejik plan hazırlama işinin oldukça ciddi bir emek gerektirdiğini belirtti ve Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hakkında, “üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve fiziki biriminden yola çıkarak, gerçekçi, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir plan yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Rektör Kar: Akademik Birikimimize, Fiziki ve Teknolojik İmkanlarımıza Güveniyoruz

Stratejik planın hazırlanması sürecinde tüm birimlerden temsilcilerin bulunduğunu aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, önceki stratejik planlarda yer almayan farklılaşma stratejisinin, yeni hazırlanan 2019-2023 stratejik planında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Üniversitemizin mevcut birikimine vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, “farklılaşma stratejimizi araştırma odaklı üniversite olarak belirledik. Bu tercihimizde, akademik birikimimiz, fiziki ve teknolojik imkanlarımız ile Niğde’nin potansiyeli etkili oldu” açıklamasında bulundu.

Toplantıda ayrıca, stratejik planın hazırlanma sürecinde oluşturulan alt komisyonların başkanları da bilgilendirme konuşmalarında bulundu.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir: Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Temel Amacımızdır

Temel amaçlarını eğitim-öğretim kalitesini artırmak olarak ifade eden, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir açıklamasında, “Eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, üniversitemizin diğer alanlarındaki gelişmelere de vesile olacaktır. Bu bağlamda 5 hedef belirledik ve bunlar; Uluslararasılaşmayı geliştirmek için uluslararası öğrenci sayısını ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı hareketliliğini arttırmak, plan dönemi sonuna kadar lisansüstü eğitim-öğretim programı sayısını 100’e çıkarmak, eğiticilerin eğitimi kapsamında yapılan faaliyet sayısını ve eğiticilerin eğitimi programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısını arttırmak, öğrenci odaklı eğitim-öğretim yapısını geliştirmek ve eğitim-öğretim planlarını çağın gereklerine göre güncellemektir” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Kutsi Savaş Erduran: Öncelikli Alanlarımızda Araştırma Çıktılarımızı Artıracağız

Ar-Ge Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kutsi Savaş Erduran ise, komisyon olarak hedeflerini; Öncelikli alanlarda araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %45 seviyesine çıkarmak, öncelikli alanlarda yapılan işbirliği sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak, bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %25 seviyesine çıkarmak, bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşim/işbirlikleri sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak ve araştırma performansını plan dönemi sonuna kadar en az % 20 arttırmak olarak açıkladı.

Doç. Dr. Serkan İbiş: Toplumsal Fayda Oluşturma Gayretimizi Artırarak Sürdüreceğiz

Topluma Hizmet Alt Komisyonu Başkan Vekili Doç Dr. Serkan İbiş, toplumsal hizmeti ön tutarak 5 hedef kartı oluşturduklarını belirterek, “Bunlar; topluma yararlı hizmetler için paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, toplumun manevi değerleri ile Niğde İlinin tarihsel ve kültürel varlıklarına yönelik farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmak, topluma hizmet alanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklemek ve Sağlık hizmeti sunumu için Sağlık Bakanlığı ile Tıp Fakültesi öğretim elemanı hekimleri tarafından birlikte kullanılan Niğde’deki Sağlık Bakanlığı tesislerinde topluma sunulan sağlık hizmetine erişimi arttırmaktır” dedi.

Prof. Dr. Hasan Bülbül: Kurumsal Olarak Sürekli İyileşme ve Verimlilik İçin Akıllı Dönüşümü Gerçekleştireceğiz

Son konuşmacı olarak kürsüye çıkan Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bülbül konuşmasında, komisyon olarak amaçlarını, sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirebilmek olarak açıkladı. 3 hedef kartlarının olduğunu bildiren Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bülbül, “Üniversite yerleşkelerini güvenli, çevreye duyarlı, engelsiz yaşam alanı hâline getirmek, öğrenci/personel memnuniyeti ve aidiyetini arttırmak için yönetim ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve kurumsal sürdürülebilirlik için tanınırlığı ve süreçleri geliştirmek bizim hedeflerimizdir” ifadelerini kullandı.

Rektör Kar: YÖK’ün Karne Uygulamasına Hazırız

Konferansın sonunda değerlendirme konuşmasında Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitenin misyon ve vizyonunda güncellemeye gidildiğini, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmanın benimsendiğini, stratejik plana ile uyumlu bir kalite güvence sistemi oluşturulmaya çalışıldığını ve bu süreci bilişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanarak gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. 

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelere karne vermesi ile ilgili bir durum söz konusu. Yayınlanan değerlendirme kriterlerine bir göz attığımızda, büyük ölçüde stratejik planımızla benzerlik gösteriyor. Stratejik planımızda yer alan somut, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir hedefler doğrultusunda oluşturulduğunu, stratejik plan ile YÖK’ün değerlendirme kriterlerinin örtüştüğü görülüyor.  Bu da 1919-2023 Stratejik Planımız ile üniversitemizi ileri götürme gayretlerimizin tutarlılığına ve doğruluğuna işaret ediyor. Kısacası, biz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak YÖK’ün karne uygulamasına hazırız” dedi.

Stratejik plan hazırlama sürecinde aktif görev alan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “üniversitemizi daha ileriye götürecek olan stratejik planımızın başarılı bir şekilde uygulanması hepimizin ortak gayreti ile mümkün olacaktır. Bu noktada tüm paydaşlarımızın gerekli desteği vereceğine inanıyorum” diyerek toplantıyı sona erdirdi.