1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM) Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), Çevre Mühendisliği Bölümümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta, dünyanın farklı üniversitelerinden 11 yetkin bilim insanı ana konuşmacı ve davetli konuşmacı olarak çevre, teknoloji ve yönetim eksenindeki çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Konferansa, Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Murat Gökçek, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkan Vekili Ogün Songur, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil ile çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Fehiman Çiner: Konferans Bilim İnsanlarını ve Uzmanları Bir Araya Getirmeyi Amaçlıyor

Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanlarından Prof. Dr. Fehiman Çiner konuşmasında, “Çevre, teknoloji ve yönetim konularında yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla siz değerli bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlayan, üç gün sürecek olan bu etkinliğimiz kapsamında, 36 adet farklı oturumda, 230’un üzerinde sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı’nın, dünya genelinde alanında seçkin uzmanların, bilim insanlarının, araştırmacıların, akademisyenlerin ve girişimcilerin araştırmaları ve yeni teknolojileri paylaşmaları için benzersiz bir platform oluşturacağını ifade eden Prof. Dr. Fehiman Çiner, konferans konuşmasını, “Konferansımıza katkı ve desteklerinden dolayı başta Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’e, Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu’na, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alim Yeşil’e, Gümüştaş Madencilik ve Tic. A. Ş. ’ye, Niğde Meşrubat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ne, Tekten Ofset Matbaacılığa, Epa Çevre Teknolojileri ve Endüstriyel Ürünler Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne, Ekosistem Çevre ve Analiz Laboratuvar’ına ve Aktel Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti.’ne teşekkür ediyorum” ifadeleri ile sonlandırdı.

Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur: Başarılı Organizasyonun Bel Kemiği İyi Yönetimdir

Konferansın açılışında ikinci konuşmayı yapan Konferans Başkanlarından Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, konuşmasını zamanla iç içe geçmiş konular olan çevre, teknoloji ve yönetim üçgeninde bilgiler vererek başlattı. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin, çevrenin korunması ve insan etkisinin azaltılmasına bağlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, “Su ve hava kirliliği, katı ve tehlikeli atık oluşumu, toprağın bozulması, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlar sınır tanımıyor. Bu sorunlar, insan güvenliği, sağlık ve verimlilik için büyük tehditler oluşturuyor ve bizim bu sorunları tartışmamız oldukça önemli” dedi.

Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur konuşmasının devamında, “İnsanları herhangi bir teknolojik sistemin en önemli parçası haline getirerek yeteneklerimizi genişletmek, iletişim, ulaşım, öğrenme, üretim, veri güvenliği ve ölçeklendirme işleri için teknolojiyi kullanıyoruz. Planlama, organize etme ve kontrol ile ilgili bir prensipler bütünü olan yönetim, başarılı organizasyonların bel kemiğidir” ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur konuşmasını, “Türkiye dahil 12 ülkeden, toplam 56 üniversite, kurum ve kuruluşun katılım sağladığı konferansımızın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum” ifadeleri ile sonlandırdı.

Prof. Dr. Bekir Çınar: İnsan Sosyal ve Doğal Çevrenin Hakimi Değil, Ayrılmaz Bir Parçasıdır

Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un ardından kürsüye çıkan Rektör Vekili Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar konuşmasına, Üniversitemize gelerek yurt içinden ve yurt dışından programa katılan akademisyenlere ve programa sponsorluk yapan Niğde Valiliği ve Niğde Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek başladı.

Konferansın üniversitemizde yapılmasından dolayı oldukça gururlu olduğunu aktaran Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar, “Ben bir sosyal bilimci olarak konferansın konusunun ne denli önemli olduğunun farkındayım ve bu önemli konuda gerçekleştirilecek programın başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bekir Çınar, kültür ve uygarlık tarihinin, insanoğlunun içinde yaşadığı çevreyi şekillendirmeye çalışması ile başladığını belirterek insanoğlunun teknolojiyi kullanarak hem hayatını konforlu hale getirmeyi amaçladığını hem de doğayı kontrol altına almayı hedeflediğini aktardı. “İnsan sosyal ve doğal çevrenin hakimi değil, ayrılmaz bir parçasıdır. Çevremize zarar vermeden teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğinin bilinmesi oldukça önemli. Bu programın çevre sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir program olmasını ümit ediyorum. Bir akademisyen olarak, doğa ve teknoloji dengesini kurabilen milletlerin, mutluluğu yakalayabilen milletler olduğunu düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer’den “Temiz Çevre İçin Enerji Teknolojileri ile Geleceğe Yön Verme ve Yeni Paradigmalar” Sunumu

1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM) açılışına ana konuşmacı olarak katılan Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “Temiz Çevre için Enerji Teknolojileri ile Geleceğe Yön Verme ve Yeni Paradigmalar” konulu sunumu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer konuşmasında, dünyanın, artan enerji, çevre sorunları ve sürdürülebilir kaynaklara duyulan ihtiyaç nedeniyle kritik zorluklarla karşı karşıya kaldığını, enerjinin çok disiplinli bir yapıya sahip olan kilit bir alan olduğunu ve dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığını aktardı.

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha iyi verimlilik, kaynak kullanımı, ekonomi, çevre, enerji güvenliği ve yönetime ihtiyaç duyulduğunu katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, yenilikçi enerji çözümleri ve onların nihai katkıları üzerine yeni paradigmalar ve çok amaçlı enerji üretim sistemleri hakkında da görüş belirtti.   

Prof. Dr. Janusz Mıkula ve Dr. Kınga Kornıejenko’dan Ortak Sunum

Konferans açılışının ikinci ana konuşmacıları olan Polonya Cracow Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko ise “Lifle Güçlendirilmiş Geopolimer Kompozitler” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko birlikte yürüttükleri sunumlarında, çimentonun çevresel etkilerinden bahsederek, en iyi alternatif çözümün alkali malzemeler ve geopolimerlere dayalı teknolojiler olduğunu, bu teknolojilerin geleneksel inşaat malzemelerinden çok daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu aktardılar.

Prof. Dr. Janusz Mikula ve Dr. Kinga Korniejenko, üretimi sırasında uçucu kül ve cüruf gibi endüstriyel katı atıkların kullanılması sayesinde geopolimerin, sürdürülebilir şehirler için çevre dostu bir yapı malzemesi olabileceğini, mekanik özellikleri geliştirmek için atık lif ilavesi ile matriks güçlendirmesi yapılabileceğinin mümkün olduğunu da belirttiler.

Konferansta Birçok Konuda Bilimsel Çalışma Sunumu Gerçekleştirildi

Konferansta, 4R (Atık Azaltma, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve İyileştirme), Atıksu Arıtımı ve Yönetimi, Biyoçeşitlilik, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji, Çevresel Kirleticilerin İzlenmesi ve Analizi, Desalinasyon, Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü, GIS ve Uzaktan Algılama, Hava Kalitesi ve Modellemesi, Havza Yönetimi, Hidrojen ve Yakıt Hücresi Teknolojileri, İklim Değişikliği, İleri Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Prosesler, Katı Ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Membran Teknolojileri, Mühendislik Disiplinlerinde Teknolojik Uygulamalar, Mühendislik Hukuku, Politikası ve Ekonomisi, Nanomalzemeler, Su Kirliliği ve Kontrolü, Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar ve Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Temiz ve Sürdürülebilir Üretim, Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Toprak Kirliliği ve İyileştirme Teknolojileri, Yapı Teknolojileri ve Yönetimi, Yeni Nesil Malzemeler, Yeni Nesil Teknolojiler, Yer ve Doğa Bilimleri gibi konularda bilimsel çalışmalar sunuldu.

3 gün süren 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICETEM), etkinliğin bilimsel değerlendirmesinin yapıldığı Konferans Başkanları Prof. Dr. Fehiman Çiner ve Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un gerçekleştirdikleri kapanış töreni ve sosyal program ile sona erdi.

Programda ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Soylu Bağçeci ve Öğretim Görevlisi Alpay Ünsal tarafından katılımcıların beğenisini toplayan, piyano eşlikli tar konseri gerçekleştirildi.