Üniversitemizde İHA’ların Uçuş Süresini İki Kat Artıracak Mikrotüp Hidrojen Yakıt Pili Geliştirildi

Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversitesi ünvanına sahip olan Üniversitemizde, İHA’ların havada kalma süresini artıracak mikrotüp hidrojen yakıt pili geliştirildi. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Timurkutluk’un yürütücülüğünde hazırlanan "Özgün Mikrotüp Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirilen piller, yüzey özelliği sayesinde İHA’ların uçuş süresini geleneksel mikrotüpe göre iki kat artıracak.

Üniversitemiz Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen projenin çalışma ekibinde, proje yürütücüsü Timurtkutluk’un yanı sıra Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Disiplinler Arası) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Timurkutluk, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tolga Altan ve Arş. Gör. Dr. Sezer Önbilgin ile yüksek lisans ve doktora düzeylerinde lisansüstü öğrenciler yer alıyor.

Projenin 27 Ay Sürmesi Planlanıyor
Proje kapsamında geliştirilen mikrotüp piller sayesinde geleneksel mikrotüp tasarımına göre iki kat daha fazla performans elde edildiğini belirten Timurkutluk, ayrıca hidrojen yakıt pillerinin İHA’ların havada kalma süresini beş kata kadar artırma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Bu çerçevede çalışmaların aralıksız sürdüğünü de sözlerine ekleyen Timurkutluk, projenin 27 ayda bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Proje Kapsamında Akademik Yayın Çıktıları Elde Edildi
Projeyle mikrotüp katı oksit yakıt pilini literatüre kazandırıldığını belirten Timurkutluk, ayrıca proje kapsamında şimdiye kadar bir ulusal ve bir uluslararası patent başvurusunun yapıldığını ve konuyla ilgili Üniversitemizde bir doktora tezi ve bir yüksek lisans tezinin hazırlandığını söyledi. Çalışmayla ilgili etki faktörü yüksek prestijli dergilerde dört bilimsel makalenin de yayımlandığını ifade eden Timurkutluk, yine bir bilimsel tebliğin de projenin çıktıları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İki Mikrotüp Yerine Bir Desenlendirilmiş Mikrotüp Kullanılarak Aynı Verim ve Performans Elde Edildi
Proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Çiğdem Timurkutluk, çalışma kapsamında düzlemsel katı oksit yakıt pilinin yüzey alanının artırıldığını ve böylece yaklaşık iki kat daha fazla performansa ulaşıldığını belirtti. Timurkutluk yaptıkları çalışma kapsamında laboratuvarda üretilen desteklerin diğer bileşenlerle kaplanarak hücre haline getirildiğini ve yaptıkları çalışmayla bu hücrelerin kaplanması sürecindeki kalınlıkların ısıl işlem sıcakları gibi parametrelerle optimize edildiğini söyledi. Projede en yüksek performansın elde edildiği parametrelerin hücreler uygulandığını da dile getiren Timutkutluk, böylece iki mikrotüp yerine bir deselendirilmiş mikrotüple aynı verim ve performansın elde edildiğini ifade etti.

Projeyle Savunma Sanayinde Çok Önemli Stratejik Gelişmelere Ulaşılacak
Projedeki çalışmalarla İHA’ların yüksek performansla çalışmasını sağlayan daha küçük ve hafif sistemin geliştirileceğinin altını çizen Çiğdem Timurkutluk, bu sayede Üniversitemizde yürütülen bu projeyle savunma sanayinde çok önemli stratejik gelişmelere ulaşmayı beklediklerini de söyledi.

Rektörümüz Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu, “Hidrojen ve Yakıt Pillerinde Uzmanlaşan Üniversite” ünvanı taşıyan Üniversitemizin, buna layık başarılara imza atmaya devam ettiğini belirtti. İHA’ların daha uzun sürede havada kalmasını sağlayacak bu projeyle Üniversitemizin hidrojen ve yakıt pillerindeki potansiyelini bir kez daha kanıtladığını belirten Rektör Uslu, çalışmanın ülkemizin savunma sanayisine doğrudan katkı sağlayacağına da vurgu yaptı.

Rektörümüz son olarak projeye verdikleri destekten dolayı TÜBİTAK’a ve projede emeği geçen öğretim üyelerimize teşekkür ederek Üniversitemizin bu tür bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine vermiş olduğu desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.


Fotoğrar: AA