Üniversitemizin İklim Değişikliği Uyum Stratejileri Uygulama Projesi Kapsamında Eğitimler Devam Ediyor

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörlüğü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci’nin yürütücüsü olduğu AB destekli “İklim Değişikliği Uyum Stratejileri Uygulama Projesi” kapsamında Niğde’de görev yapan tüm imamlara Liderlik ve Organizasyon Eğitimi düzenlendi.

141 imamın katıldığı eğitimlerde, katılımcılara proje hakkında bilgilendirmeler yapılarak atölyeler ve uygulamalı çalışmalar gösterildi. Ayrıca imamlara iklim değişikliğine adaptasyon ve uyumda neden liderlik ve organizasyonlarına ihtiyaç duyulduğu, liderlik özellikleri ve bu özelliklerin kazanılması için gerekliliklerin neler olduğu ayrıntılı olarak anlatıldı. 

Tüm bunların yanı sıra eğitim kapsamında iklim değişikliği uyum ve adaptasyon, su ve toprak yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kırsal bölgede yaşayan kadınların iklim değişikliğindeki kırılganlıkları hakkında da bilgiler verildi. Ayrıca eğitimlerde iklim değişikliği ile ilgili
dini kaynaklardan da yararlanıldı.

Eğitimler hakkında konuşan Deveci, “Projenin ikinci faaliyeti olan bu eğitim hedef kitleye ulaşılması ve yaygın etkisi bakımından önem arz etmektedir.” dedi.

Eğitimler hakkında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu ise Niğde ili ve kadınlarımız için çok önemli olan bu projede verilen eğitimlerin projenin amacına ulaşması açısından çok önem arz ettiğini belirtti. Rektör Uslu proje yürütücüsü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveciye teşekkür ederek projenin başarıya ulaşması temennisinde bulundu.